Nota legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de Càmping Gironella o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de terceres persones sense l’autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

Vincles o enllaços hipertextuals amb la web.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que Càmping Gironella promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats per Càmping Gironella. Càmping Gironella no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

Dades de caràcter personal.

Càmping Gironella manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s’esten a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà de la web.
En aquest sentit, Càmping Gironella li garanteix, als termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. A tal efecte, Càmping Gironella garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal de Càmping Gironella

A efectes de preservar i garantir en tot moment la seva intimitat i en compliment estricte d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”), Càmping Gironella li informa que, amb la complementació del formulari d’enregistrament i de la seva acceptació per mitjà del clic del botó “Trametre”, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers propietat de Càmping Gironella que, a efectes legals oportuns, s’identifica com a responsable d’ells.
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia Càmping Gironella,el domicili de la qual està fixat en la carretera C-16 E-19 Sortida 86, 08680 – Gironella, Barcelona. Per la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a informacio@campinggironella.cat

Càmping Gironella
Viladases SL

Carretera C-16 E-19 Sortida 86
08680 – Gironella, Barcelona

Telèfon: 93 825 15 29